Projekt M&A

Projekt M&A:

Celem projektu było zapewnienie realizacji wyniku finansowego kontraktu SPA (sprzedaż udziałów Hypermedia, HyperHouse of Media oraz HyperMobile  do AEGIS Media) o wartości kilkudziesięciu mln PLN. Dołączyłam do organizacji w niespełna rok po sprzedaży, przed audytem pierwszego roku finansowego objętego kontraktem.

Moim zadaniem było przygotowanie i  wykonanie planu finansowego, który gwarantowałby realizację ceny umowy sprzedaży w pięcioletnim okresie earn-out. Podstawę algorytmu wyliczającego roczne płatności okresowe był wynik sprawozdań finansowych, rewidowanych przez wskazanego przez właściciela audytora – Deloitte Audyt. Przy czym mnożnik zyskiwał na atrakcyjności wraz z upływem kolejnych lat, przy zastrzeżeniu, że suma płatności nie mogła przekroczyć całkowitej ceny sprzedaży określonej w kontrakcie. Realizacja zadania wiązała się z:

 • precyzyjnym zaplanowaniem zarówno kosztów prowadzenia działalności
 • uwzględnieniem zmiany siedziby spółki i przeprowadzką do biurowca klasy A
 • utrzymaniem daleko posuniętego reżimu kosztowego, weryfikacją efektywności procesów i pracy
 • negocjacją umów z portalami internetowymi (wydawcy), w szczególności warunków i wysokości premii otrzymywanych za wydatkowane w nich budżety klienckie
 • zaplanowaniem i realizacją przejęcia wyodrębnionej części Domu Mediowego Carat w trybie art. 23’ Kodeksu Pracy i korzystanie z efektu skali dysponowania połączonymi budgetami klientów
  bieżącą współpracą z media bayerami pozwalającą na takie kierowanie strumieni wydatków, które maksymalizowały premie
 • dodatkowym wyzwaniem osiągnięcie u jednego z wydawców progu wydatków uprawniających do premii w wysokości 30%, co było wówczas i jest do dziś ewenementem w skali kraju

Główne informacje:

 • Agencja interaktywna
 • Warszawa
 • Reklama
 • M&A
 • przejęcie - 3 miesiąc
 • zapewnienie realizacji SPA - 3 lata
A,Businessman,In,A,Suit,Holding,A,White,Puzzle,Piece
Cart

Brak produktów w koszyku.