Wdrożenie systemu ERP

Wdrożenia systemu ERP:

Celem projektu był wybór i wdrożenie systemu finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego ze względu na anachroniczność zastanych rozwiązań.

Moją rekomendacją był Macrologic z uwagi na moduł rozliczeń projektów. Jednakże ze względów budgetowych nie uzyskał akceptacji zarządu. Alternatywą był system RAKS – dużo mniej funkcjonalne, wymagające dostosowań rozwiązanie „pudełkowe”, które jednak spełniało kryteria budgetowe.

Wdrożone zostały moduły finanse, płace, controlling, rozliczanie projektów, księgowość, środki trwałe, kadry i płace. Działania projektowe obejmowały:

 • stworzenie nowego planu kont wraz z mapowaniem
 • stworzenie polityki rachunkowości
 • weryfikację danych po migracji danych ze starych systemów
 • opracowanie instrukcji stanowiskowych
 • opracowanie nowych zakresów obowiązków dla pracowników
 • integracja z systemami zewnętrznymi np. bankowości internetowej

Główne informacje:

 • Agencja interaktywna
 • Warszawa
 • Reklama
 • Wdrożeniowy
 • 4 miesiące
Young,Accountant,Working,On,Laptop,Computer,Sitting,At,Desk,With
Cart

Brak produktów w koszyku.