LEAN w księgowości

Projekt identyfikacji i eliminacji marnotrawstw LEAN:

Celem projektu było usprawnienie procesu zamknięcia ksiąg.

Działanie było niezbędne ponieważ w perspektywie 6 miesięcy spółki miały zostać objęte korporacyjnym systemem raportowania zarządczego, determinowanego przez raporty giełdowe, którym podlega HQ udziałowca zagranicznego.

Zdecydowałam o wykorzystaniu metodyki szczupłego zarządzania LEAN angażując cały zespół księgowości.

Główne kroki implementacji:

 • zmapowanie planu kont statutowych z grupowym
 • na podstawie kalendarza raportowego wyznaczenie warunków docelowych poszczególnych operacji
 • wprowadzenie standardowych  check-list eliminujących możliwość pominięcia jakiegoś obszaru w procesie zamknięcia
 • ustalenie ramowego harmonogramu oraz jego aktualizacja w zależności od kalendarza (uwzglęnienie różnic w zakresie świąt państwowych i dni wolnych lokalnych i w zagranicznej centrali)
 • wprowadzenie procedur analizowania współmierności przychodów i kosztów w czasie
 • zdefiniowanie algorytmu szacowania rezerw
 • usprawnienie procesu agregowania danych
 • zaangażowanie całego zespołu w doskonalenie procesu

Dzięki filozofii LEAN wyeliminowane zostały nieoptymalności i marnotrawstwa procesowe dzięki czemu czasu zamykania ksiąg został skrócony o 16 dni!

Główne informacje:

 • Agencja Interaktywna
 • Warszawa
 • Reklama
 • Optymalizacyjny
 • 4 miesiące
Online,Taxes,And,Invoice,Using,Computer,And,Calculator
Cart

Brak produktów w koszyku.