Wspieram

Portrait,Of,His,He,Her,She,Nice,Attractive,Cheerful,People

Czym jest mentoring?

Co jest najefektywniejszą formą nauki i rozwoju? Zdecydowanie praktyka! Po zakończeniu formalnej edukacji, w karierze zawodowej zapotrzebowanie na nauczycieli-praktyków jest duże. W takim przypadku najlepiej sprawdza się relacja mistrz-uczeń, która nie jest niczym innym jak definicją mentoringu.

Mentor jest przewodnikiem i inspiratorem, wsparciem w stawianiu i realizacji celów. Osobą posiadającą kompetencje zarówno merytoryczne w dziedzinie, w której dzieli się swoim doświadczeniem, jak i w zakresie warsztatu mentorskiego. W relacji opartej na szacunku i zaufaniu asystuje mentee w podróży samorealizacji.

 

Jak wykorzystywać mentoring w biznesie?

Przyjęło się definiować mentoring zarządczy jako mieszankę doradztwa biznesowego realizowanego poprzez analizowanie operacyjnych działań zarządczych przyprawionych coachingiem. Z tej perspektywy można ulec złudzeniu, że jest on dedykowany wyłącznie dla top managementu, właścicieli firm, prezesów. Powstaje pytanie do czego im potrzebne doradzanie, jeżeli w tej dziedzinie osiągnęli już sukces? W takim razie może grupą docelową powinni być, którzy sukcesu nie osiągnęli? W jednym i drugim przypadku można udzielić odpowiedzi twierdzącej.

Jestem skoncentrowana na zupełnie innej grupie:

  • na osobach przygotowujących się do objęcia stanowisk kierowniczych
  • na managerach, którzy niedawno zostali awansowani
  • managerów, którzy w wyniku zdarzeń losowych stanęli na czele jakiegoś zespołu i muszą szybko wejść w nową rolę.

Powszechną praktyką w przedsiębiorstwach jest awansowanie wybitnych specjalistów w jakiejś dziedzinie na stanowiska managerskie, do których nie mają przygotowania. To generuje, i to już w krótkim okresie, frustrację i wpływa niekorzystnie na samoocenę.

Osoby nie mające praktycznych umiejętności w zarządzaniu zespołami, delegowaniu zadań, zostają częstokroć rzucone na głęboką wodę bez wsparcia. Pokutuje bowiem przeświadczenie, że dobry specjalista będzie również dobrym managerem.

A skąd nagle ma pozyskać umiejętności, które dotychczas nie były mu potrzebne? Może się uczyć na kursach czy studiach z zakresu zarządzania, ale to trwa zanim przyniesie pożądany wzrost wiedzy. Mentoring – nauka przez praktykowanie pozwala osiągnąć optymalny poziom kompetencji w dużo krótszym czasie. Wspólne z mentorem rozwiązywanie realnych problemów, z którymi spotyka się mentee to najefektywniejsza metoda stawania się managerem.

Cart

Brak produktów w koszyku.