Konsulting biznesowy

Hand,Embed,Missing,Puzzle,Piece,Into,Place.,Business,Concept,For

Jaki zakres usług konsultingowych oferuję?

 • tworzenie procedur księgowych i finansowych oraz ich modyfikację
 • sporządzenie analiz służących do podejmowania bieżących decyzji zarządczych
 • prowadzenie rozmów z instytucjami finansowymi, bankami
 • wdrożenie systemów ERP oraz księgowych
 • weryfikacja sprawozdań finansowych
 • wprowadzanie raportowania zarządczego
 • audyty gospodarcze
 • zaprojektowanie kontroli wewnętrznej
 • dopasowanie – wypracowanie podejścia do transformacji i warunków docelowych
 • doskonalenie – zapewnienie doskonałości operacyjnej
 • przeciwdziałanie nadużyciom
 • modyfikacje struktury organizacyjnej
 • optymalizacja kosztów przedsiębiorstwa
 • optymalizacja procesów biznesowych

Czym jest audyt wewnętrzny?

Audyt wewnętrzny to proces sprawdzania czy ustanowione w przedsiębiorstwie procesy kontrolne, zarządzanie ryzykiem czy wreszcie zarządzanie organizacją są stosowane oraz czy są efektywne.

Zdarza się, że wraz ze wzrostem przedsiębiorstwa nie podążają aktualizacje i dostosowania procedur kontrolnych. W niektórych przypadkach do istniejącej puli procedur są dodawane kolejne zwiększając obciążenie osób odpowiedzialnych za stosowanie kontroli, podczas gdy część procedur nie odpowiada potrzebom organizacji. W skrajnych przypadkach wykonywane są procedury, które nie służą nikomu i niczemu.

Częściej jednak potrzeby kontrolowania istnieją, ale nie ma czasu, żeby je zdefiniować, opisać i zaimplementować. Kolejną niedogodnością jest brak osoby odpowiedzialnej za ten obszar. Powstaje strefa niczyja – każda z komórek organizacyjnych tkwi w przeświadczeniu, że kontrolą zajmuje się ktoś inny.

W obu przypadkach można temu zaradzić zlecając audyt systemów kontrolnych. Osobie z poza organizacji łatwiej wyłapać nieefektywność funkcjonalną procedur ponieważ nie jest obciążona świadomością, że „zawsze tak było”.

Audyt warto przeprowadzać cyklicznie, aby mieć pewność, że stosowane procedury obejmują wszystkie kluczowe obszary działalności przedsiębiorstwa i są dostosowane do aktualnie używanych programów czy systemów (np. bankowości elektronicznej, systemu księgowego czy magazynowego).

Definicja Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA)

Audyt wewnętrzny jest działalnością, która:

 • zapewnia usprawnienie funkcjonowania organizacji
 • dora­dza, jak ten cel osiągnąć

Audyt nadużyć

Wsparcie w przypadkach nadużyć – identyfikacja nieprawidłowości, badanie nadużyć i korupcji i schematów przeciwdziałania im. Kluczowe jest żeby przedsiębiorstwo podejmowało działania wyprzedzające, np. wprowadzając procedury kontrolne chroniące przed nieuczciwymi praktykami lub potencjalnymi oszustami.

Cart

Brak produktów w koszyku.