Doradzam

Charismatic,Businessman,Talking,To,His,Partners,During,A,Meeting,At

Świadczę usługi skoncentrowane wokół zwiększania efektywności organizacji w następujących obszarach:

Nadzór korporacyjny:

 • Opracowanie i opisanie obowiązków członków zarządu
 • Stworzenie procedur dokumentowania działalności zarządu (formaty uchwał, zwoływanie i procedowanie posiedzeń zarządu, formalizowanie i kaskadowanie podejmowanych decyzji)

Struktura organizacyjna:

 • Projektowanie struktury, ról, obszarów odpowiedzialności
 • Analiza porównawcza struktur

Centra usług wspólnych (SSC/BPO):

 • Identyfikacja środków i zasobów wykorzystywanych przy współdzieleniu usług
 • Model biznesowy i model operacyjny
 • Mapowanie procesów
 • Opomiarowanie procesu
 • Usprawnianie procesu
 • Mechanizmy zarządzania i nadzoru

Zarząd jako centrum powstawania kosztów:

 • Analiza kosztów kierownictwa i zarządu
 • Doskonalenie procesów i optymalizacja kosztów
 • Definiowanie KPI
Cart

Brak produktów w koszyku.